O mně

Jmenuji se Tomáš Umlauf, oboru fyzioterapie se v praxi věnuji od roku 2012, kdy jsem ukončil bakalářské studium. Během prvních let jsem pracoval v ambulantní sféře, v malé ordinaci, kde jsem brzo nabyl dojmu, že umím vše. Po změně pracoviště jsem procitl a zjistil, že opak je pravdou. Začal jsem se učit od svých kolegů a byl více otevřený rozdílným názorům.

Během několika dalších let jsem se snažil vzdělávat v oboru, skrz odborné kurzy. Za stěžejní považuji kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch a kurz DNS, na kterých stavím svou práci.
V terapii se snažím tyto dva kurzy maximálně využít. Každý fyzioterapeut má vlastní přístup k terapii. Jeden se věnuje manuálním technikám, které tvoří drtivou většinu jeho terapie. Na druhou stranu jsou terapeuti, kteří na klienta téměř nesáhnou a plní spíše funkci trenéra. V mé praxi se snažím najít kompromis a neoddělovat tyto dva přístupy. Bez manuálního vedení a následné aktivní účasti klienta, nemůže být terapie stoprocentní.
Nejdůležitější na terapii je však vždy Váš přístup. Bez Vaší vůle zlepšit život a zbavit ho bolestí se změní jen málo a efekt nebude nikdy trvalý. 

Odborné kurzy

Školitel odborného kurzu - Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (2021)

Dynamická neuromuskulární stabilizace A-D (2021)

Asistent školitele myoskeletální medicíny (2019) 

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (2015,2017)

Diagnostika a terapie závratí (2018)

Aplikace metody Roswithy Brunkow (2015)

Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (2014) 

SM - Systém I.-IV. (2013)

Terapeutické využití kinesio tapu (2013)

Akupresura v systému celotělové akupunktury (2013)